Ot

yakka tuyoqlilarga mansub yirik ish-ulov hayvoni

Ot — tuyoqlilarga mansub hayvon.

Iqtiboslar tahrirlash