Сухоруков Леонід Семенович.jpg

Leonid Suxorukov

  • Hamma narsa nisbiy - Einstein nazariyasidan tashqari, albatta!