"Mehribonlik bu – quyosh ostida joy band qilib turganimiz uchun to'laydigan ijara haqidir".

               Robin Sharma