Richard Rorty

  • Falsafa taraqqiyoti qat'iyroq boʻla borishda emas, balki ijodkor boʻlishdadir.