Karl Gustav Jung - (26 Iyul 1875 – 6 Iyun 1961) Shveytsarialik tibbiy ruxshunos va tahliliy ruxshunoslik asoschisi.

So'zlari